Jeśli nie praca to co?

stażyściAbsolwenci uczelni wyższych z chwilą uzyskania dyplomu i tytułu inżyniera, magistra czy licencjata, rozpoczynają szukanie pracy. Część z nich będzie miała szczęście i od razu znajdzie zatrudnienie, losy większości jednak tak się nie potoczą, a rynek pracy przywita ich brakiem odpowiednich zarobków, ofert pracy w wymarzonych, wyuczonych zawodach i sporą konkurencją ze strony innych osób pozostających bez pracy. Co zrobić, kiedy nie można znaleźć pracy, a jest się świeżo upieczonym absolwentem? Doskonałym rozwiązaniem tego problemu jest pójście na staż absolwencki.
Staż absolwencki to doskonały sposób na pokazanie się potencjalnemu pracodawcy w praktyce. Otrzymując różne zadania, można udowodnić swoją wartość i przydatność w firmie czy urzędzie. Jeśli osoba, która jest na stażu, spodoba się pracodawcy, uzna on, że byłaby wartościowym pracownikiem, sprawdza się w konkretnych zadaniach, to jest duża szansa, że zostanie zatrudniona.stażysta
Innym cennym efektem odbywania stażu jest uzyskanie doświadczenia zawodowego oraz możliwość wpisania sobie do CV nowych kompetencji czy miejsca odbywania stażu. Często na zakończenie stażu otrzymuje się referencje czy opinię o odbytym stażu. Ten dokument może stać się niezwykle cennym dowodem potwierdzającym posiadane i zdobyte kwalifikacje i umiejętności.
W większości ogłoszeń o pracę poszukuje się kandydatów posiadających już jakieś doświadczenie w danej dziedzinie, zawodzie czy realizacji zadań. Staż daje możliwość pokazania się właśnie od tej strony. Staż jest bowiem czasem nauki. Można popełniać błędy, a opiekun stażysty powinien kierować jego uwagę pod kątem właśnie czynności, które są ważne i muszą być wykonane w sposób bardzo dobry. To czas zadawania pytań, poznawania mechanizmów rządzących firmą, urzędem czy korporacją.
To także czas zastanawiania się czy wybrana ścieżka kariery odpowiada stażyście, czy to jest to, co chce się robić w przyszłości. Staż bowiem pozwala obalić mity i legendy krążące w świadomości społecznej odnośnie jakiegoś zawodu, a także pokazać jego prawdziwy charakter. Dlatego ważne jest, aby stażysta czynnie uczestniczył w życiu firmy. Pozwoli to uniknąć rozczarowań lub stresu związanego z przyjęciem do pracy na dane stanowisko. Do tego pozwala to osobie odbywającej staż na zapoznanie się z zasadami danego pracodawcy.
stażystkiBardzo ważnym aspektem odbywania stażu jest otrzymywanie za niego wynagrodzenia czyli stypendium stażowego. Oczywiście nie jest to stawka, którą otrzymują pełnoetatowi pracownicy, jednak w przypadku absolwentów nie to jest najważniejsze, choć ma swoje znaczenie. Wysokość stypendium stażowego sięga niecałego 1000 zł, a cały staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Zaleca się, aby stażyści wykorzystali ten czas na naukę zawodu i poznanie zasad panujących na rynku pracy, gdyż będzie im to potrzebne w dalszej ścieżce kariery zawodowej.

Leave a Reply