Asystent rodziny to drzwi do pracy?

rodzina-corkaDla tych, którzy lubią pracę z ludźmi, lubią pomagać, chcą nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, to dla takich osób empatycznych doskonałym rozwiązaniem będzie podjęcie zatrudnienia w roli Asystenta Rodziny. Praca asystenta polega na współpracy z rodzinami dysfunkcyjnymi, które nie radzą sobie z codziennymi problemami, zadaniami czy problemami wychowawczymi.
Asystent rodziny to coraz bardziej popularny zawód wybierany przez młodych absolwentów pracy socjalnej czy pedagogiki. Ale asystentura rodziny jest niemalże dla każdego, kto tylko chce pomagać innym. Oczywiście trzeba mieć odpowiednie predyspozycje charakterologiczne. Praca ta nie jest dla osób bardzo wrażliwych, nieasertywnych i nieumiejących sobie radzić ze stresem. I pomimo, że praca ta może wydawać się bardzo wymagająca, to daje także mnóstwo satysfakcji. rodzinaWidząc uśmiechnięte buzie dzieci oraz rodziców, którzy zaczynają nawiązywać prawidłowe relacje z dziećmi, gdzie zaczyna układać się życie, nie ma lepszej nagrody.
Asystent rodziny będzie prowadził motywujące do zmiany rozmowy, prowadzi negocjacje i mediacje, kreuje aktywizację społeczną i zawodową osób dorosłych. Jego zadaniem jest towarzyszenie dysfunkcyjnej rodzinie w codziennym życiu. Asystent pomaga w codziennych czynnościach, pomaga przy wychowywaniu dzieci, jednak nie można jego roli mylić ze służbą. Asystent, jak sama nazwa wskazuje, asystuje. Nie wykonuje czynności za członków rodziny, a jedynie pomaga im w ich prawidłowym spełnianiu. To pomaganie w podejmowaniu trudnych decyzji, pokazywanie różnych możliwości wyjścia z trudnych sytuacji.
Obecnie asystent rodziny jest coraz częściej szukanym pracownikiem nie tylko przez ośrodki pomocy społecznej, ale także centra pomocy rodzinie. Za asystentem rozglądają się także organizacje pozarządowe, które działają w sferze pomocy społecznej. Funkcja asystenta rodziny jest dość uniwersalna i może być wykorzystywana w wielu przypadkach. rodzina-dzieciZdobyta wiedza jest także wielo przedmiotowa. Asystenci bowiem posiadają wiedzę z zakresu podstaw psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zdrowia, polityki społecznej.
Dużym minusem jest konieczność udokumentowania wszystkich podjętych działań, planów przez Asystenta. Jednak konieczność pilnowania pełniej dokumentacji jest obecna w wielu zawodach. Biurokracja wdziera się do coraz większej liczby zawodów, które do tej pory mogły cieszyć się wolnością od „papierkowej roboty”.
Podjęcie zatrudnienia jako Asystent Rodziny wymaga odpowiedniego podejścia. Osoby bardzo wrażliwe, które nie umieją poradzić sobie z problemami innych osób, nie powinny podejmować zatrudnienia w tym zawodzie. Asystent musi być asertywny, trzeźwo oceniać sytuację i pomagać, kiedy trzeba, a kiedy nie, zachęcać do podejmowania samodzielnych starań i kroków.

Leave a Reply