Zawód opiekun

niepelnosprawnyW dobie starzejącego się społeczeństwa, kiedy osoby aktywne zawodowo muszą dużo pracować, by zapewnić sobie i swoim najbliższym godne życie, nie ma rąk, które zaopiekowałyby się osobami zależnymi, jak dziecko czy osoba starsza, niepełnosprawna. Zapotrzebowanie na opiekuna/ opiekunkę jest z roku na rok coraz większe. Dlatego uważa się, że zawód ten ma wielką przyszłość.
Kształcenie na kierunku Opiekuna czy to osoby starszej, czy to dziecka, czy w końcu osoby niepełnosprawnej, jest możliwe w coraz większej liczbie miast. Szkoły prywatne i państwowe uruchamiają takie kierunki, by ich absolwenci mogli jak najszybciej i najlepiej zająć się podopiecznymi. Kształcenie zawiera w sobie podstawy teoretyczne oraz zajęcia praktyczne. Obie formy są niezwykle ważne dla przyszłego opiekuna. hawkingPodczas zajęć teoretycznych kandydat na opiekuna poznaje podstawy anatomii, uczy się jak nie zaszkodzić, jak pomagać w nagłych przypadkach. Zajęcia zawierają wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki, można także pokusić się, że są ściśle związane z kierunkami medycznymi, gdyż znajomość chorób osób starszych czy też chorób lub typów i zakresu niepełnosprawności. Wiedza z zakresu podstawowych leków pewnie także nikomu nie zaszkodzi. Z praktycznych zajęć przyszły opiekun wynosi wiedzę o podstawowych czynnościach, jakie przy osobie wymagającej opieki należy wykonać, a więc wszystkie czynności higieniczne, opatrywanie odleżyn, zmiana opatrunków, rytm dnia i nocy, prawidłowe odżywianie, itp.
Na kierunkach związanych z opieką nad osobami zależnymi duży nacisk kładziony jest na znajomość języka obcego. Jest to spowodowane tym, że znaczna część absolwentów wyjeżdża za pracą zagranicę. Lepsze warunki bytowe oraz finansowe sprawiają, że większość osób nawet nie zastanawia się nad pozostaniem w kraju. Zwłaszcza, że polscy opiekunowie są chętnie przyjmowani do opieki nad osobami starszymi, zwłaszcza w Niemczech czy Wielkiej Brytanii.
niepelnosprawnyAby zostać opiekunem osoby starszej czy niepełnosprawnej, należy oczywiście mieć ukończoną szkołę lub kurs kwalifikacyjny. Przed podjęciem jednak decyzji o przystąpieniu do nauki tego zawodu, należy zdawać sobie sprawę o jego zaletach i przede wszystkim wadach, a także o predyspozycjach, jakie są niezbędne do wykonywania go. Przede wszystkim trzeba mieć w sobie dużo empatii i chęci pracy z ludźmi. Cierpliwość w tym zawodzie jest na wagę złota, zatem osoba klasyfikowana jako choleryk nie powinna podejmować tego zawodu. Trzeba być także odpornym na nieprzyjemności związane z czynnościami higienicznymi, takimi jak kąpiel czy zmiana pieluchomajtek. Osoby wrażliwe na tego typu niedogodności nie powinny przymierzać się do tego zawodu.
Trudną sytuacją jest także agresja osób starszych, którą niestety wywołują lub potęgują niektóre choroby wieku starczego, jak choćby demencja.
Praca opiekuna nie jest łatwa, ale dla osób, które chcą pomagać innym lub chcą się realizować wśród ludzi potrzebujących, będzie idealna.

Leave a Reply