Astronomia i co dalej?

piekny-saturnMogłoby się wydawać, że już samo dostanie się na wymarzony kierunek studiów będzie wielkim sukcesem. Zgłębianie wiedzy z zakresu interesującej dziedziny może być wystarczającą nagrodą o ile nie pomyśli się o przyszłości i o tym, co kogo czeka po studiach. Jak będzie wyglądać ścieżka kariery?
I właśnie takie wątpliwości mogą nadejść, kiedy jest się absolwentem kierunku Astronomia. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż studia z tego zakresu są dość trudne i wymagające nie tylko lubienia patrzeć w gwiazdy, ale i posługiwania się ścisłym umysłem. Mając bowiem do opanowania wiedzę z między innymi następujących przedmiotów jak astronomia sferyczna, astronomia galaktyczna i pozagalaktyczna z elementami kosmologii, astronomia Układu Słonecznego czy fizyka i matematyka, można nie myśleć o pracy po studiach póki się ich ni przejdzie. Już dostanie się na ten kierunek nie jest łatwe. Do tego ograniczona liczba miejsc na roku i mocny tak zwany odsiew na pierwszym roku sprawiają, że na danej uczelni kierunek Astronomia kończy zaledwie kilka osób.kosmiczne-smieci
Jeśli jednak się już uda komuś ukończyć z wynikiem pozytywnym te studia, może liczyć na znalezienie pracy w różnego rodzaju muzeach, centrach badawczych zajmujących się właśnie badaniem nieba, jako nauczyciele fizyki – o ile zdobędą uprawnienia do nauczania. Astronomia to także umiejętność posługiwania się skomplikowanymi programami informatycznymi, pisanie nowych, zatem absolwent tego kierunku mógłby znaleźć pracę jako informatyk niższego szczebla, chyba że jest biegły w programowaniu.
Absolwenci kierunku Astronomia znajdą pracę także w rożnych ośrodkach czy też centrach naukowych. To także możliwość podjęcia zatrudnienia w planetariach czy kontynuowania nauki na wyższych studiach, doktoranckich. Jeśli ma się lekkie pióro, to można zostać dziennikarzem naukowym i poświęcić się zgłębianiu newsów oraz ich przekazywaniu czytelnikom, odbiorcom, właśnie z zakresu tego, co się dzieje na niebie po zachodzie słońca.
kosmos-malowniczoKierunek Astronomia to przede wszystkim studia przyrodnicze. Wymagają od studenta ścisłego umysłu, logicznego myślenia i trafnego wyciągania wniosków. Mogłoby się zdawać, iż kierunek ten jest iście romantyczny. Cóż bowiem może być bardziej romantycznego od zamiłowania do patrzenia w gwiazdy. Tym czasem program studiów jest tak zaplanowany, by skutecznie odwrócić ten sposób postrzegania studiów. Absolwenci są nieuzbrojeni w jak najbardziej realną wiedzę z zakresu matematyki, chemii czy fizyki.
Ludzie interesowali się astronomią już od pradawnych czasów i wydaje się, że pomimo niezwykłej technologii, poznawania kosmosu, jego historii, wciąż znajdują się niepoprawni romantycy, którzy chcą zgłębiać jego tajemnice. Dzięki takim osobom wiedza o tym, co się dzieje na niebie wciąż jest coraz większa. Studia jedynie kierunkują młodego człowieka na odpowiednie narzędzia i wiedzę. Absolwent Astronomii wbrew pozorom ma wiele możliwości znalezienia pracy. Wystarczy się rozejrzeć.

Leave a Reply