Zawód: ksiądz

ksiadz-mlodySpór o to, czy bycie duchownym, a dokładniej księdzem, to wykonywanie określonego zawodu czy też jest to powołanie. Czy za bycie księdzem należy się wypłata czy też nie? Dyskusje na te tematy przetaczają się co jakiś czas przez polskie media, przez polskie społeczeństwo. Kontrowersje wywołuje wykształcenie księży, ich wynagrodzenie czy generalnie ich praca. I choć zawód księdza pojawia się w Przewodniku po zawodach, opracowanym przez Ministerstwo odpowiedzialne za rynek pracy, to wciąż w polskim społeczeństwie myśli się o księdzu w kontekście duchowym, powołania, a nie zawodu.
Tymczasem ksiądz to zawód, który nakłada na jego wykonawcę szereg obowiązków. I pomimo licznych kontrowersji, wciąż znajdują się chętni do jego wykonywania.Co prawda z roku na rok jest mniej powołań, jednak wciąż jest więcej księży niż parafii w Polsce. Miejscem pracy księdza jest kościół rozumiany zarówno jako budynek, świątynia, ale i Kościół jako wspólnota. ksiadzW Polsce funkcjonuje około dziesięciu tysięcy parafii katolickich, w których pracuje prawie trzydzieści tysięcy księży. Oprócz tego księży zatrudnia się także w szkołach, szpitalach, w wojsku, na uczelniach. Jako miejsce pracy może być także placówka zagraniczna – najczęściej łączy się to z misjami humanitarnymi, wyznaniowymi. Praca wśród ubogich, w obcym kraju także nie należy do najłatwiejszych. Jednak jak wskazują pracujący tam księża, daje wiele satysfakcji, jest wymagająca, ale i bardzo potrzebna.
Każdy ksiądz, tak jak innego rodzaju pracownik, ma szereg obowiązków, które musi wykonać. Co prawda, na poziomie parafii ksiądz ma wpływ na przydzielane mu obowiązki, to ogólny ich zarys jest podobny w każdej parafii. Przede wszystkim jest to działalność na rzecz parafii i parafian. Zadaniem księdza jest więc takie zaangażowanie współwyznawców, by jak najlepiej wykorzystać ich talenty i możliwości. Budowanie wspólnoty, otwartej społeczności to podstawa. Ostatecznie to przełożeni mają prawo głosu w tej kwestii. To oni podejmują decyzję o takim czy innym działaniu. Każdy ksiądz bowiem musi podporządkować się decyzji Kurii. Ślubując pokorę, ksiądz musi podporządkować się woli przełożonego.
Ciekawostką jest to, że każdy ksiądz ma prawo do urlopu oraz do jednego dnia wolnego w tygodniu, jednak nie zwalnia go nikt i nic z obowiązku modlitewnego.
ksiadz-katolikNajbardziej drażliwą społecznie kwestią są zarobki księży. Informacja o tym oraz o dochodach parafii nie jest upubliczniana. Można jednak dowiedzieć się o podstawowych dochodach księży. Na pensję duchownego składają się opłaty ze stypendium mszalnego (datki wiernych podczas mszy w konkretnej intencji) oraz pieniądze otrzymane z tytułu prawa stuły. Prawo to daje możliwość pobierania przez księży opłat za sakrament ślubu, chrztu czy pogrzeb. Jeśli ksiądz jest zatrudniony w szkole jako katecheta na cały etat, to jego zarobek równa się dochodowi nauczyciela-stażysty. Natomiast za miejsce na plebanii, gospodynię i związane z użytkowaniem pomieszczenia opłaty płaci już instytucja kościoła. Jednak wbrew powszechnym opiniom, że księża są zwolnieni z opłat, to jest na nich nałożony obowiązek płacenia podatku dochodowego w formie ryczałtu. Księża także muszą we własnym zakresie opłacać składki ZUS, co daje im prawo do państwowej emerytury w wieku 65 lat.

Leave a Reply