Działalność akademickich biur kariery

praca-absolwentAkademickie Biuro Kariery zostało powołane, by umożliwiać studentom i absolwentom jak najlepsze wejście na rynek pracy. Jest jednostką działającą na rzecz studentów i absolwentów, którą prowadzić ma uczelnia wyższa lub organizacja studencka z danej uczelni. Do zadań biura należą między innymi dostarczanie osobom zainteresowanym informacji na temat zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zbieranie, udostępnianie ofert pracy, staży czy praktyk zawodowych. To także pomoc pracodawcom, którzy chcieliby zatrudnić wyspecjalizowanych absolwentów czy też studentów, prowadzenie bazy danych o tych studentach i absolwentach, którzy są zainteresowani podjęciem zatrudnienia. W Polsce funkcjonuje około 340 akademickich biur karier w aż 428 uczelniach wyższych. W przeważającej większości są to odrębne jednostki uniwersyteckie.
Akademickie Biura Karier mają za zadanie wprowadzać na rynek pracy absolwentów i studentów. Na szczęście samo wprowadzanie nie jest pozbawione monitorowania dalszych losów osób, które za pomocą biura uzyskały pracę.praca-studentki To bardzo ważne, gdyż pomaga wyciągnąć wnioski o zastosowanych rozwiązaniach, o odpowiednim doborze instrumentów i narzędzi aktywizacyjnych. Więc w ramach biur można odbyć szkolenia przygotowujące między innymi do rozmowy kwalifikacyjnej, warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, a także kwalifikacyjne kursy, warsztaty doskonalące dotychczasową wiedzę oraz wiele innych.
Jedną z ciekawszych ofert i sposobów na skontaktowanie pracodawcy z potencjalnym pracownikiem są targi pracy. To imprezy, podczas których wystawcy, którzy są za zwyczaj pracodawcami, prezentują swoje firmy, zachęcając do aplikowania o pracę u nich. To także świetne forum wymiany informacji na temat aktualnie poszukiwanych pracowników czy najchętniej wybieranych pracodawców. To możliwość porozmawiania z pracodawcą na warunkach i zasadach innych niż rozmowa kwalifikacyjna. Akademickie Biura Karier prowadzą także rekrutację na wybrane stanowiska pracy.
praca-dla-studentaAkademickie Biura Karier prowadzą także współpracę ze sobą wzajemnie. Podczas wspólnych seminariów czy szkoleń dochodzi do wymiany informacji, doświadczeń oraz dobrych i złych praktyk. Jak wynika z informacji przedstawionych przez same biura, problemem największym, z którym boryka się większość z biur, są niedobory kadrowe.
Warto zatem poświęcić kilka minut i zajrzeć do Akademickiego Biura Kariery, by zobaczyć kogo poszukuje się obecnie na rynku, jakie szanse mają różne specjalizacje. Niewątpliwie pozytywnym efektem istnienia Biur jest coraz większe zainteresowanie taką jednostką.

Leave a Reply