Architektura krajobrazu

ogrodKierunki związane ze sztuką od lat cieszą się popularnością. Niestety, aby się na takie studia dostać i utrzymać się na nich, trzeba mieć talent plastyczny i wrodzoną kreatywność. Nie każdy może się tym pochwalić, zatem liczba osób, które rok rocznie dostają się na takie kierunki jest ograniczona. Konkurencja natomiast jest bardzo duża. Takim kierunkiem, na którym zawsze jest więcej chętnych niż miejsc, jest architektura krajobrazu. W Polsce kierunek ten nie należy do najstarszych, choć na dobre zadomowił się w szkołach wyższych i uniwersytetach.
Za ojca architektury krajobrazu uznaje się Fredericka Law Olmstead’a (1822-1903). Sama nauka jest dyscypliną związaną z kształtowaniem życiowej przestrzeni, w której żyje człowiek, za pomocą roślin, elementów wodnych i architektonicznych. Do tego wszystkiego bierze się pod uwagę inne czynniki, które kreują daną przestrzeń, jak na przykład rzeźba terenu, rosnące już rośliny, zastane budowle, gleba, klimat i inne. Ważne są także obecne i przyszłe funkcje społeczne, jakie dany teren pełni lub ma pełnić.Le palais du parlement
Architekturę krajobrazu niektórzy definiują także jako sztukę samą w sobie. Takie podejście prezentuje m.in. Charles Eliot. Zgodnie z tą filozofią architektura krajobrazu ma za zadanie chronić i tworzyć piękno w otoczeniu siedzib ludzkich oraz w naturalnej scenerii kraju. Dzisiaj na architekturę krajobrazu składa się kompilacja trzech, powiązanych ze sobą dziedzin – architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego. Aby kształtować funkcjonalną i estetyczną przestrzeń, dla potrzeb człowieka, należy posługiwać się szeroko pojętą sztuką, która wykorzystuje wszystko to, co może nadać ton i wagę planowanemu obszarowi.
Można śmiało powiedzieć, że jedną z najważniejszych ról i zadań architektury krajobrazu jest kształtowanie przestrzeni publicznej i prywatnej, w której funkcjonuje człowiek. To organizacja przestrzeni otwartych, rewaloryzacja ich zalet, a także dopełnienie wizji przestrzennej, krajobrazowej.
Samo podejście do kreowania przestrzeni poprzez wpływ na roślinność, budynki, ma starożytne korzenie. Architekturę można śmiało powiązać z ogrodnictwem. To właśnie planowanie rozsadzania i sadzenia roślin daje początek szerszemu planowaniu przestrzeni otaczającej. chinski-ogrodW starożytności bogaci obywatele mogli pozwolić sobie na posiadanie pięknych ogrodów, tarasów pokrytych roślinami. Co ciekawe możliwość studiowania architektury krajobrazu istnieje dopiero od 1900 roku, kiedy to na Uniwersytecie Harvard powstał taki kierunek. Sama nauka nie jest wiele starsza, jej wiek liczy się bowiem od roku 1899, kiedy powstała ALSA czyli Amerykańskie Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu.
Architekturę krajobrazu można studiować na większości polskich uczelni wyższych. Dla przykładu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie kandydaci mogą poddać się procesowi rekrutacji na studia I lub II stopnia. Uczelnia daje możliwość rejestracji poprzez internetowy system rekrutacyjny.

Leave a Reply