Administracja

stempelAdministracja jest kierunkiem studiów, który może bardzo przypominać studiowanie prawa. Jest tam bowiem bardzo dużo przeróżnych przepisów, kodeksów, na niektórych uczelniach studenci administracji uczą się podstaw języka łacińskiego ze względu na łacińskie sentencje, które nie mają tłumaczenia w polskim prawie, a jednak obowiązują. Administracja to także oswajanie się z pracą wszelkich urzędów – państwowych oraz lokalnych. Administracja to przepisy, paragrafy i procedury. Dla jednych może to się okazać bardzo nudnym przedmiotem studiów, są jednak i tacy, którzy odnajdą się w gąszczu przepisów i reguł.

Administracja jako kierunek jest obecna niemal na wszystkich uniwersytetach w kraju, które posiadają w swojej ofercie kierunek prawo. Na administracji studenci poznają tajniki podstawowych przepisów prawa – Kodeks cywilny, karny, prawo rodzinne, ale przede wszystkim Kodeks administracyjny, który jest traktowany niczym biblia dla przyszłych administratywistów. Bo warto przypomnieć, iż absolwent kierunku Administracja nie jest administratorem, lecz administratywistą. Zatem wszelkie aspekty prawa, które odnoszą się do szeroko rozumianej administracji, są podstawą programową nauczania. biuroNa niektórych uczelniach jest możliwość studiowania dwóch kierunków jednocześnie – najczęściej administracji i prawa, jako że to kierunki są bardzo pokrewne.

W zależności od uczelni, rekrutacja obejmuje oczywiście wyniki matury. Najczęściej wybierane są wyniki z języka polskiego, historii i języka obcego. Zdarza się, że pod uwagę brane są dodatkowe przedmioty, jak choćby z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Zawsze patrzy się także na jakiś język obcy, najczęściej język angielski. Na samych studiach także słuchacze muszą zaliczyć obowiązkowe lektoraty z języków obcych. Na większości uczelni są to języki angielski i niemiecki, ale także język, który uczelnia oferuje jako dodatkowy. Nie odpuszcza się także sprawności fizycznej i nalezy mieć zaliczone wychowanie fizyczne.

W obecnej fotmie studia są trzyletnie i kończą się obroną licencjatu, a po nich można ukończyć dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. Magister administracji jest bardzo poszukiwany na rynku pracy, choć nie zawsze jest to jasno wskazane. Jednak znajomość podstaw prawa oraz sposobów poruszania się w gąszczu instytucji publicznych jest bardzo ceniona na rynku pracy.pieniadze

Zatrudnienie administratywisty w instytucji publicznej to tylko jedna z możliwości zarobkowych. Inne to sektor pozarządowy, czyli stowarzyszenia, fundacje lub sektor prywatny. Jeśli administratywista do tego ukończy choćby podyplomówkę z zarządzania zasobami ludzkimi lub marketing, znajdzie pracę szybciej niż nie jeden politolog.

Leave a Reply